måndag, augusti 21, 2006

När startas en konstallians?

TeaterAlliansen ger en grundanställning till frilansande skådespelare och startade sin verksamhet 1999. Initiativet kom från Lars Edström, som tidigare arbetat som chef för Stockholms stadteater. Edström fick i uppdrag av Kulturrådet att göra en statlig utredning och gjorde en genomgång av anställningsformerna inom teatervärlden. Resultatet blev TeaterAlliansen.

I slutet av 80-talet var cirka 700 skådespelare fast anställda på landets teatrar. Därefter togs politiska initiativ för att luckra upp anställningsformerna och idag återstår bara cirka 300 fasta anställningar. Saeed Hooshidar på TeaterAlliansen skulle gärna se att företaget kunde anställa 400 skådespelare och på så vis skapa villkor liknande de tidigare.

- Idag har vi 109 skådespelare anställda, kanske är det rimligt att vi inom de närmaste åren kan fördubbla den siffran, säger Saeed Hooshidar.

Frilansande skådespelare har tidigare ofta erhållit A-kassa mellan perioder av tidsbegränsade anställningar. De skådespelare som idag är anställda av TeaterAlliansen får lön istället A-kassa mellan frilansanställningarna.

- Lönen är lägre än på teatrarna men högre än A-kassan.

Antalet anställda inom TeaterAlliansen har varit relativt konstant under de senaste fem åren. Statsbidragen ligger just nu på 20 miljoner kronor per år. Detta gör att de anställda måste vara "tjänstlediga" för att arbeta vid teatrarna under 60% av året.

- Vi är nog den enda arbetsgivaren som vill att de anställda ska vara så mycket tjänstlediga som möjligt, kommenterar Hooshidar.

För att bli anställd krävs runt 15 års arbetslivserfarenhet, samt att uppdragen och anställningarna under den tiden överväger "ledigheterna". Det är med andra ord huvudsakligen äldre och relativt väletablerade skådespelare som kommer i fråga. Av de anställda skådespelarna krävs frilansuppdrag under minst 1/3 av tiden inom alliansen.

- En anledning till att TeaterAlliansen fick gehör hos politikerna är nog att parterna inom teaterbranschen är tydliga. Det gick att föra en klar dialog, fortsätter Saeed Hooshidar.

Idag är den politiska uppslutningen bakom alliansen heltäckande. Till och med moderaterna, som tidigare varit emot organisationen, ställer sig positiva. Under hösten startar en DansAllians för frilansande dansare. När kommer KonstAlliansen igång?

---
Fotnot: Egentligen blir extrakostnaden för staten liten, med tanke på att minskade kostnaderna för A-kassa väger upp stora delar av anslagen till TeaterAlliansen. Samtidigt kan politikerna hävda att man satsar 20 miljoner extra på kulturen, vilket följaktligen är en sanning med modifikation.